Vizija

EI JUGORENDGEN AD Niš – u reorganizaciji je privredno društvo koje posle ekonomske krize koja “trese” balkanske države već drugu deceniju, od 2011. godine sa novim menadžmentom i novom organizacijom poslovanja teži pozicioniranju na tržištu kakvo i zaslužuje najveći proizvođač rendgen aparata i ostale opreme na ovim prostorima. ,

Na tom komplikovanom putu spremni smo da se izborimo sa svim preprekama, a Vizija preduzeća je postati uspešan privrednii subjekt, koji se pomoću znanja i kvalitetnog rada efikasno hvata ukoštac s izazovima savremenog vremena i stvara nove smernice u proizvodnji rendgen aparata i uopšte u rendgen dijagnostici.

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti proizvodnje i servisa rendgen opreme, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira. Da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi.

JUGORENDGEN – STARO IME ZA NOVA VREMENA

Naša vizija

Da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi.

Gde se nalazimo

Bulevar
Cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija