Naša kompanija

Poštovani posetioci,

ovo je sajt jednog od najvećih brendova bivše SFRJ. Ratovi i ekonomska kriza učinili su da se taj status promeni, ali smo sigurni da dolazi novo vreme. Uz entuzijazam nekih novih ljudi, EI JUGORENDGEN će se ponovo naći na putu uspeha. Na ovim stranama možete se upoznati sa proizvodima firme i proizvodnim kapacitetima.

EI JUGORENDGEN AD Niš je počeo sa radom 1948. god. a od 1952. god. posluje kao nezavisna fabrika za proizvodnju medicinskih dijagnostičkih rendgen uređaja.Temelji poslovanja su napravljeni u saradnji i na osnovama tehnoloških procesa SIEMENS-a koji su i bili naši partneri sve do uvođenja ekonomskih sankcija SR Jugoslaviji od strane Saveta bezbednosti UN 1992. god. kada je fabrika upošljavala 700 radnika sa maksimalnim iskorišćenjem proizvodnih kapaciteta.

Naša vizija

Da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi.

Gde se nalazimo

Bulevar
Cara Konstantina 80-86
18000 Niš, Srbija